Uchwala Nr V/25/201S Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Piątek

Na podstawie art. 230 ust.4 oraz art. 246 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) w zw. z art. 19 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 561) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi:

1.  Roman Drozdowski - przewodniczący
2.   Krzysztof Kozik - członek
3.   Tomasz Karwicki - członek
uchwala, co następuje:

1) Gmina Piątek posiada możliwość sfinansowania przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 rok deficytu w kwocie 7.279.432,00 zł przychodami z tytułu emisji obligacji,
2) opiniuje pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Piątek, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz sposób sfinansowania spłaty długu, tj. z zachowaniem relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Uchwała nr V/25/2018 Składu Orzekającego RIO w Łodzi (626kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Roman Drozdowski (2 lutego 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (13 lutego 2018, 11:16:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 859