Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 26.02.2018 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073 z późn. zm.). zawiadamiam
że w dniu 8.01.2018 r. został złożony wniosek przez T-Mobile Polska S.A. uzupełniony w dniu 19.02.2018r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej operatora T-Mobile Polska S.A. SB26773" na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 80 położonej w obrębie geodezyjnym Sułkowice Pierwsze, gmina Piątek.

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Treść obwieszczenia (166kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 lutego 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (26 lutego 2018, 12:59:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 878