Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 20 lutego 2018 r.

Na podstawie art.8 usl.l ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 703.) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1257) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Piątek orzekam:
o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomości, położone w jednostce ewidencyjnej Piątek obręb Jasionna, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
- nr 9/1 o pow. 0,2500 ha,
- nr 9/2 o pow. 0,0900 ha,
- nr 33 o pow. 0,2200 ha,
- nr 51 o pow. 0,1300 ha,
- nr 62 o pow. 1,1100 ha,
- nr 113 o pow. 0,3200 ha,
- nr 114 o pow.0,3900 ha,
- nr 115 o pow. 0,2500 ha
stanowiące drogi wewnętrzne o łącznej powierzchni 2,7600 ha,

Decyzja (1075kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sylwester Wierzbowski (20 lutego 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 lutego 2018, 11:43:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 630