Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 27.03.2018 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
Zawiadamiam
że, w dniu 05 marca 2018 roku zostało wszczęte, na wniosek - Buttimer Polska Sp. z o.o. z/s przy ul.      reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Pawła Luksztejdta, Usługi Projektowe
w Zakresie Ochrony Środowiska, postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „uruchomieniu lakierni Zakładu Produkcji Konstrukcji Stalowych i Urządzeń firmy Buttimer Polska Sp. z o.o. w Piątku ul. Łęczycka 32” (działki nr ewid. 497 i 498/1 obręb Piątek”.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania n/n zawiadomienia można w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 19 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Ponadto informuje, iż na mocy art. 36 w związku z art. 37 kpa na niezałatwienie sprawy w terminach przewidzianych w kodeksie przysługuje stronie prawo do wniesienie ponaglenia.

Zawiadomienie (454kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (27 marca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 marca 2018, 10:14:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 528