Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 27 marca 2018 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
Zawiadamiam
że, w dniu 22 marca 2018 roku zostało wszczęte, na wniosek -Olczak Wojciech
postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „ zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na inwentarski - przedsięwzięcie realizowane na terenie dz. nr ew.158 obr. Mchowice”.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania n/n zawiadomienia można w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 19 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Ponadto informuje, iż na mocy art. 36 w związku z art. 37 kpa na niezałatwienie sprawy w terminach przewidzianych w kodeksie przysługuje stronie prawo do wniesienie ponaglenia.

Zawiadomienie (400kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (27 marca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 marca 2018, 10:20:39)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (28 marca 2018, 10:22:51)
Zmieniono: zmiany kosmetyczne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1312