Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Na podstawie art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia się, że na wniosek z 27.02.2018 r., uzupełniony 18.04.2018 r., Zarządu Województwa Łódzkiego reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 702 i nr 703 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 702 od km 19+328,00 do km 19+670,00 i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 703 od km 51+234,00 do km 51+738,20 w gminie Piątek.

Z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, pok. 412 (tel. 42 664-14- 73), po telefonicznym umówieniu się, w terminie 7 dni od skutecznego dokonania zawiadomienia.
Zawiadamia się, że publiczne ogłoszenie obwieszczenia nastąpiło w dniu 16.05.2018 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Treść obwieszczenia (248kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marek Jacek Michalak (15 maja 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (15 maja 2018, 13:43:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 839