Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 01.06.2018 r.

Na podstawie art.8 ust.l ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 703.) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Piątek
orzekam:
o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomości, położone w jednostce ewidencyjnej Piątek obręb Żabokrzeki, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
- nr 52 o pow. 0,3500 ha,
- nr 58 o pow. 0,6700 ha,
stanowiące drogi wewnętrzne o łącznej powierzchni 1,0200 ha.

Decyzja (633kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Arkuszewska-Gomulak (1 czerwca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 czerwca 2018, 12:38:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 742