Informacja dla rolników z terenu Gminy Piątek o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód – Susza 2018

Niniejszym informuję, iż w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska suszy na terenie Gminy Piątek potwierdzonej czwartym i piątym okresem raportowania przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Wójt Gminy Piątek powiadomił Wojewodę Łódzkiego o wszczęciu procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych na terenie gminy.

Wartość wskaźnika Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą przez IUNG w Puławach dla Gminy Piątek została ustalona dla roślin zlokalizowanych na glebach kategorii:
  I - Bardzo lekka, grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty (klasa bonitacyjna VI) dla upraw: zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.
  II - Lekka, grupa granulometryczna: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty (klasa bonitacyjna V; IVb) dla upraw: zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

Osoby zainteresowane oszacowaniem strat, są proszone o składanie wniosków o oszacowanie szkód przez gminną komisję, w Urzędzie Gminy Piątek - Sala Konferencyjna w godzinach pracy Urzędu. Wnioski można składać w terminie od 10 lipca 2018 roku do 17 lipca 2018 roku.
Szacowanie nastąpi wyłącznie dla upraw, które nie zostały jeszcze zebrane.

W ciągu 7 dni od daty prawidłowo wypełnionego wniosku zostanie przeprowadzona kontrola na miejscu.

Wnioski dostępne są do pobrania w Urzędzie Gminy Piątek – Sala Konferencyjna  lub na stronie internetowej www.gminapiatek.pl oraz www.bip.ugpiatek..pl .
Do wniosku należy załączyć:
1. Oświadczenie Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach w 2018r.
2. Oświadczenie Nr 2 o strukturze produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach.
3. Wydruk złożonego w ARiMR wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2018.
Piątek, dnia 04  lipca 2018 roku
                                                                                     
Wójt Gminy Piątek
(-) mgr Krzysztof Lisiecki

Wniosek rolnika o oszacowania szkód (257kB) pdf

Oświadczenie nr 1 (313kB) pdf
Oświadczenie nr 2 (282kB) pdf

Przykład wypełnienia oświadczenia nr 1 (416kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (4 lipca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (5 lipca 2018, 07:07:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 779