Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 27.08.2018 r.

Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 27.08.2018 r.
Na podstawie art.8 ust.l ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 703.) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 i, poz. 1257 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Piątek
orzekam:
o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomości, położone w jednostce ewidencyjnej Piątek obręb Krzyszkowice, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
- nr 35 o pow. 0,2935 ha,
- nr 36 o pow. 0,2631 ha,
- nr 37 o pow. 0,0492 ha,
- nr 38 o pow. 0,1800 ha,
- nr 62 o pow. 0,0953 ha,
- nr 64 o pow. 0,2179 ha,
- nr 76 o pow. 0,1267 ha,
stanowiące drogi wewnętrzne o łącznej powierzchni 1,2257 ha.

Decyzja (630kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Arkuszewska-Gomulak (27 sierpnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (5 września 2018, 15:37:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 574