Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 14.09.2018 r.

na podstawie art. 8 ust.1 ustawy z dnia 209 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 703.) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Piątek
orzekam:
o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomości, położone w jednostce ewidencyjnej Piątek obręb Sypin-Borowiec, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
- nr 50 o po w. 0,2900 ha,
- nr 61 o pow. 0,4200 ha,
- nr 224 o pow. 0,2700 ha,
- nr 232 o pow. 0,0400 ha,
- nr 236 o pow. 0,1000 ha,
- nr 238 o pow. 0,1900 ha,
stanowiące drogi wewnętrzne o łącznej powierzchni 1,3100 ha.

Decyzja (632kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Arkuszewska - Gomulak (14 września 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (21 września 2018, 08:27:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112