Decyzja Starosty Łęczyckiego z dnia 28.09.2018 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnli 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Piątek orzekam:

uznać z dniem 05 lipca 1963r. za mienie gminne nieruchomości stanowiące drogi wewnętrzne, położone w jednostce ewidencyjnej Piątek
obręb RSP Gieczno, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
- nr 5o pow. 0,71 ha,
- nr 6 o pow. 0,15 ha
- nr 8/2 o pow. 0,30 ha
o łącznej powierzchni 1,16 ha

obręb Błonie, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
- nr 453 o pow. 1,79 ha,
- nr 672 o pow. 0,95 ha
- nr 673 o pow. 0,15 ha
o łącznej powierzchni 2,89 ha

Decyzja (653kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Arkuszewska-Gomulak (28 września 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 października 2018, 10:21:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122