Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.), stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. 2017, poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się, że po wniosku Pana Tomasza Knapa upełnomocnionego do występowania w imieniu i na rzecz Panattoni Europ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 1- w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną,

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu wydał w dniu 27 września 2018r.
decyzję znak: WA.ZUZ.5.421.1.231.2018.PK.

Z treścią wydanego postanowienia oraz przedmiotową dokumentacją zgromadzoną w sprawie można zapoznać się w siedzibie Zarządu Zlewni w Łowiczu zlokalizowanej w Łowiczu przy ulicy Nowej 5 (99-400), w godzinach 7:00-15:00.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji (191kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Artur Rychlewski (27 września 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (5 października 2018, 11:20:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 614