Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 21.11.2018 r.

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kpa zawiadamia się strony postępowania, że 08.11.2018 r. wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego nr 213/18, udzielająca Zarządowi Województwa Łódzkiego reprezentowanemu przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 702 i nr 703 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 702 od km 19+328,00 do km 19+670,00 i rozbudową  drogi wojewódzkiej nr 703 od km 51+234,00 do km 51+738,20, w gminie Piątek. Decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju                  za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać                   się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104 (budynek E, pok. 412, IV piętro, tel. 42 664-14-73 – po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie).

Zawiadamia się, że publiczne ogłoszenie obwieszczenia nastąpiło w dniu 21.11.2018 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Marek Jacek Michalak
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
                                                                                                            
   
Termin  zamieszczenia obwieszczenia na stronie BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek – od dnia 21.11.2018 r. do dnia 04.12.2018 r.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (39kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marek Jacek Michalak (21 listopada 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (21 listopada 2018, 08:42:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 591