Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piątek w 2018 roku

Gmina Piątek w 2018 roku zrealizowała zadanie pn.:
 
„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piątek w 2018 roku”.
 
Całkowity koszt zadania: 52 467,95 zł
 Dotacja ze środków własnych WFOŚiGW w Łodzi: 47 220,00 zł 
 "Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”.
 
Zadanie obejmuje usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 27 nieruchomości z terenu gminy Piątek o łącznej masie 110,518 Mg
w tym :
1) demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie w ilości około 57,940 Mg z 11 nieruchomości
2) zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie w ilości około 52,578 Mg  z 16 nieruchomości

www.zainwestujwekologie.pl

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Menes (27 listopada 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (29 listopada 2018, 08:22:19)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (11 stycznia 2019, 10:23:40)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 645