Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 24.12.2018 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018., poz. 1945 z późn. zm.).
zawiadamiam
że w dniu 07.12.2018 r. został złożony wniosek przez Pana Krzysztofa Zduńczyka działającego w imieniu Gminy Piątek w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Piekary"...

Obwieszczenie (176kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (24 grudnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 grudnia 2018, 13:21:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 600