Uchwała nr V/311/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piątek

Na podstawie art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 561) w związku z art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami),
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Krzysztof Kozik - przewodniczący
2. Tomasz Karwicki - członek
3. Anna Adamczewska - członek
uchwala, co następuje:
opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Piątek na lata 2019-2032.

Uchwała Nr V/311/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi (730kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kozik (18 grudnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 grudnia 2018, 14:16:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 564