Uchwała Nr V/312/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2019 rok...

Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 561) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami),
Skład Orzekający Regionalnej   Izby Obrachunkowej w Łodzi:
1. Krzysztof Kozik - przewodniczący
2. Tomasz Karwicki - członek
3. Anna Adamczewska - członek
uchwala, co następuje:

opiniuje pozytywnie projekt uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2019 rok, z uwagą zawartą w uzasadnieniu...

Uchwała Nr V/312/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi (877kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kozik (18 grudnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 grudnia 2018, 14:20:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 560