Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 04.01.2019

Na podstawie art. 131 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 213/18 z dnia 08.11.2018 r. udzielającej Zarządowi Województwa Łódzkiego, reprezentowanemu przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 702 i nr 703 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 702 od km 19+328,00 do km 19+670,00 i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 703 od km 51+234,00 do km 51+738,20, w gminie Piątek. W związku z powyższym zawiadamia się, że odwołanie, zgodnie z art. 11 g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1474), przekazane zostało do Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Publiczne ogłoszenie obwieszczenia nastąpiło w dniu 07 stycznia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Bogumiła Kapusta
Zastępca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa


Termin zamieszczenia obwieszczenia na stronie BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek: od dnia 07.01.2019 r. do dnia 21.01.2019 r.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (238kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Bogumiła Kapusta (4 stycznia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 stycznia 2019, 09:29:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105