Decyzja nr 9/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, reprezentowanej przez Panią Ewelinę Muszyńską  
u s t a l a m
warunki i zasady zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego, polegającej na
budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 315/180/125/90/63/40
na działkach o nr ewid. 170, 173, 174/1 obr. Bielice, 156, 371 obr. Łęka, 220, 88/3, 164/1 obr. Pokrzywnica, 858/4, 858/3, 858/1, 730/6, 730/8, 730/7, 730/4, 730/3, 767/1, 473/1, 766/3, 766/5, 765/2, 766/4, 765/1, 730/2, 814, 768/5, 869, 768/2, 848/2, 371, 368/7, 368/5, 23, 557, 872/7, 871/1, 876, 473/3, 767/4 i 767/3 obr. Piątek, gm. Piątek.

Decyzja (1814kB) pdf
Mapa 1 (733kB) pdf
Mapa 2 (851kB) pdf
Mapa 3 (976kB) pdf
Mapa 4 (1917kB) pdf
Mapa 5 (2764kB) pdf
mapa 6 (447kB) pdf
Mapa 7 (357kB) pdf
Mapa 8 (354kB) pdf
Mapa 9 (346kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (31 grudnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 stycznia 2019, 13:23:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 954