Informacja o ofercie realizacji złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Janowicach-Goślubiu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 14.01.2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach- Goślubiu   w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Gminna Biesiada Karnawałowa” w okresie od 05.02.2019r. do dnia 14.02.2019r.
Wobec powyższego informuję, że uwagi  do złożonej oferty można zgłaszać pisemnie, osobiście lub korespondencyjnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie Urzędu Gminy Piątek lub drogą elektroniczną na adres: go@ugpiatek.pl w terminie do dnia 28.01.2019r. (decyduje data wpływu).
Piątek, dn.  18.01.2019 r.                                                     

Wójt Gminy Piątek
/-/ mgr Krzysztof Lisiecki   

Oferta (818kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (18 stycznia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (18 stycznia 2019, 11:55:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 219