Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej Łubnica.."


Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),
Zawiadamiam
że w dniu 27 grudnia 2018 roku zostało wszczęte, na wniosek- KW Solar I Sp. z o.o. z siedzibą ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Gawlika zam. ETSD Sp. z o.o. ul. Szosa Chełmińska 168/9, 87-100 Toruń, postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej Łubnica na działce gruntu o numerze 6 zakresie A-B-C-D, obręb Łubnica, gmina Piątek, o mocy do 1,0 MW, wysokości konstrukcji wsporczej dla paneli fotowoltaicznych do 4,5 metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
W ciągu 7 dni od daty otrzymania n/n zawiadomienia można w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 19 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Ponadto informuje, iż na mocy art. 36 w związku z art. 37 kpa na niezałatwienie sprawy w terminach przewidzianych w kodeksie przysługuje stronie prawo do wniesienie ponaglenia.

Zawiadomienie (216kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (18 lutego 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 lutego 2019, 15:39:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 720