Decyzja nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Zduńczyka
u s t a l a m
warunki i zasady zagospodarowania terenu
dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Piekary na działkach o nr ewid. 119, 130/1, 130/2, 131, 132, 133, 134, 135, 136/1, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144/1, 144/2, 145, 146, 147, 148, 149/1, 149/2, 151, 152/1, 152/2, 152/3, 153, 154, 155/3, 155/4, 156/1, 156/2, 156/3, 157,  obr. Piekary, gm. Piątek.

Decyzja (1845kB) pdf
Załącznik (1368kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (4 marca 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (5 marca 2019, 12:51:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 589