Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 05.04.2019 r.


Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018., poz. 1945 z późn. zm.).
zawiadamiam

że w dniu 27.03.2019 r. został złożony wniosek przez Pana Krzysztofa Zduńczyka działającego w imieniu Energa Operator S.A. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie linii kablowej niskiego napięcia nN oraz kablowych szafek pomiarowych" na działkach o nr ewid. 705, 602/11, 601/5, 601/10, 601/11, 601/12, 601/19, 601/22, 601/23, 601/24, 601/26, 601/27, 601/28, 601/29, 601/31, 601/34, 601/36, 601/38, 601/40, 601/42 obr. Konarzew, gm. Piątek.

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (180kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (5 kwietnia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (5 kwietnia 2019, 18:50:02)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (8 kwietnia 2019, 07:01:23)
Zmieniono: format tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 654