Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - 05.04.2019


Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),
Zawiadamiam
że w dniu 05 kwietnia 2019 roku zostało wszczęte, na wniosek - PV Investment 1 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa reprezentowaną przez pełnomocnika Łukasza Olszewskiego zam. ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa, postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą:         „Budowa farmy
fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW na nieruchomości gruntowej w miejscowości Piaski Stare, gmina Piątek, powiat łęczycki, woj. Łódzkim na działce o nr ewidencyjnym 61, obręb 0015 Leżajna”.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania n/n zawiadomienia można w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 19 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Ponadto informuje, iż na mocy art. 36 w związku z art. 37 kpa na niezałatwienie sprawy w terminach przewidzianych w kodeksie przysługuje stronie prawo do wniesienie ponaglenia.

Zawiadomienie (212kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (5 kwietnia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 kwietnia 2019, 13:21:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 562