ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i przebudowę urządzeń melioracji wodnych.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 23.10.2018 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Łowiczu: 24.10.2018 r.) Pana Jana Banasiaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego - stawu ziemnego, zlokalizowanego na działce nr 100, obręb geodezyjny 0025 Pokrzywnica, gm. Piątek, pow. łęczycki,
2. przebudowę urządzeń melioracji wodnych, niezaliczanych do urządzeń wodnych (drenowania) na działce nr 100, obręb geodezyjny 0025 Pokrzywnica, gm. Piątek, pow. łęczycki.
Zgodnie z art. 10 § 1 kpa, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznać się z dokumentami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim pokój nr116a w godz. 7:00-15:00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (511 965 812).

Zawiadomienie (231kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Juręczyk (30 kwietnia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 maja 2019, 15:01:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 559