Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obiektów inwentarskich do hodowli drobiu...

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadamiam
że w dniu 15 maja 2019 roku zostało wszczęte, na wniosek - Przybysza Bogdana, zam. gmina Piątek, postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obiektów inwentarskich do hodowli drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych we wsi Śladków Podleśny gmina Piątek na działkach o numerach ewidencyjnych 99/5; 99/6 i 99/8 obręb Śladków Podleśny”.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania n/n zawiadomienia można w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 19 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Ponadto informuje, iż na mocy art. 36 w związku z art. 37 kpa na niezałatwienie sprawy w terminach przewidzianych w kodeksie przysługuje stronie prawo do wniesienie ponaglenia.

Zawiadomienie (194kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (17 maja 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (17 maja 2019, 11:16:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 209