Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z nia 21.05.2019 r.

Na podstawie art. 401 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 (t.j. Dz.U.2018 r. poz. 2268 ze zm.) - Prawo wodne Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu zawiadamia, że decyzją z dnia 13.05.2019r; znak: WA.ZUZ.5.421.2.8.2019.MP udzielił Tomaszowi Wasikowi pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków z biologicznej oczyszczalni ścieków planowanej do wykonania w ramach budowy ośrodka turystyki edukacyjnej do rowu RG przebiegającego wzdłuż zachodniej granicy działki, poprzez wybudowany wylot kanału do rowu, z terenu działek o nr ew. 601/1, 601/2, 601/3, 601/4, 602/1, 602/2, 602/9 w obr. 0013 Konarzew, gm. Piątek, pow. łęczycki - scalone do działki nr 705 oraz 505, 506, 507, 508, gm. Zgierz - obszar wiejski, obr. 0022 Kwilno, dz. nr ewid.: 243. pow. zgierski.

Obwieszczenie (257kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Juręczyk (21 maja 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 maja 2019, 10:38:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 221