Informacja o ofercie realizacji zadania złożonej przez Stowarzyszenie „Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 17.06.2019 r. Stowarzyszenie „ Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie   w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Wigilia dla osób starszych i samotnych z udziałem władz Gminy i Kościoła” w okresie od 04.12.2019r. do dnia 07.12.2019r.
Wobec powyższego informuję, że uwagi  do złożonej oferty można zgłaszać pisemnie, osobiście lub korespondencyjnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie Urzędu Gminy Piątek lub drogą elektroniczną na adres: go@ugpiatek.pl w terminie do dnia 01.07.2019r. (decyduje data wpływu).
Piątek, dn.  18.06.2019 r.                                                     
                                                                                                    Wójt Gminy Piątek
                                                                                               /-/ mgr Krzysztof Lisiecki   
Oferta (1568kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (18 czerwca 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (19 czerwca 2019, 08:13:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85