Decyzja Starosty Łęczyckiego o uznaniu za mienie gminne nieruchomości

Na podstawie art.8 ust.l ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 703.) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r., poz.2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Piątek orzekam:
o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomości, położone w jednostce ewidencyjnej Piątek obręb Piątek, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
- nr 23 o pow. 1,0980 ha,
- nr 327 o pow. 0,3672 ha,
- nr 328 o pow. 0,2530 ha,
- nr 669 o pow. 0,0828 ha,
stanowiące drogi wewnętrzne o łącznej powierzchni 1,8010 ha,
- nr 694 o pow. 0,0589 ha,
- nr 695 o pow. 0,0359 ha,
stanowiące grunty pod rowami o łącznej powierzchni 0,0948 ha.

Decyzja (954kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Alicja Miarka (21 czerwca 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 czerwca 2019, 09:09:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 620