Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej i napowietrznej SN 15kV...

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018., poz. 1945 z późn. zm.).
zawiadamiam
że w dniu 02.07.2019 r. został złożony wniosek przez Pana Jarosława Woźnica działającego w imieniu Energa - Operator s.a. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej i napowietrznej SN 15kV oraz rozbiórka istniejącej sieci napowietrznej SN15kV" na działkach o nr ewid. 108/3 obr. Bielice, 246 obr. Łęka, 154, 2, 1 obr. Sułkowice Drugie 32, 31, 30/1, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 22,19, 16, 15/1,13, 12, 11, 10, 9, 259, 2, 254 obr. Sułkowice Pierwsze gm. Piątek.

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Decyzja (1741kB) pdf
Załącznik do decyzji (1031kB) pdf

Obwieszczenie (200kB) pdf
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (2578kB) pdf
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego (240kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (12 lipca 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (12 lipca 2019, 09:33:17)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (25 września 2019, 09:51:23)
Zmieniono: dodanie decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 750