Zawiadomienie Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) oraz z art. 375 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, ze zm.),
informuję, że Marszałek Województwa Łódzkiego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), stosownie do przepisu art. 362 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, ze zm.), obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko, w związku z eksploatacją autostrady A-1 Toruń-Stryków na odcinku od granicy woj. kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do Węzła Łódź Północ odcinek od km 244+300 do km 295+850.

Z dokumentacją w sprawie można się zapoznać w siedzibie Wydziału Środowiska i Gospodarki Wodnej w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przy al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
pokój 410, w godzinach 800-1600, tel. 42 663 36 13.

                                                                                z up. Marszałka
                                                                               Województwa Łódzkiego
                                                                               Wojciech Frątczak
                                                                               Dyrektor Departamentu
                                                                               Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zawiadomienie (214kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Frątczak (9 września 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (10 września 2019, 11:13:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 869