Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Śladków Podleśny II

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),
Zawiadamiam
że w dniu 25 września 2019 roku zostało wszczęte, na wniosek - E-SUN PV2 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Krukowskiego Earth Energy Krzysztof Krukowski Żakowice 1A, 99-314 Krzyżanów, postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Śladków Podleśny II o mocy wytwórczej do 1MW na części działki nr 124/2 obręb Śladków Podleśny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem”.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania n/n zawiadomienia można w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 19 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Ponadto informuje, iż na mocy art. 36 w związku z art. 37 kpa na niezałatwienie sprawy w terminach przewidzianych w kodeksie przysługuje stronie prawo do wniesienie ponaglenia.

Zawiadomienie (221kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (25 września 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 września 2019, 12:56:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 601