Ogłoszenie PGW Wody Polskie z dnia 1.10.2019

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j.; Dz. U. z 2018, poz. 2268 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Bogdana Jagiełło zam. 99-120 Piątek, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącej sieci drenarskiej - likwidację fragmentów sączków drenarskich, z działu drenarskiego nr 6, oznaczonych nr 57, 173 i 174, kolidujących z projektowaną inwestycją polegającą na budowie stawu ziemnego rybnego oraz na przebudowę urządzeń wodnych - sączków drenarskich nr 57, 173 i 174, na działkach o nr ew. 151, 152, 153 i 154, w miejscowości Piątek, gmina Piątek, powiat łęczycki, woj. łódzkie.

Ogłoszenie (305kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Tomasz Juręczyk (1 października 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 października 2019, 10:22:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 596