zawiadomienie o wszczęciu postępowania PGW Wody Polskie z dnia 3.10.2019

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 z póź. zm.; dalej jako k.p.a.) zawiadamia się, że na wniosek Gospodarstwa Rolno-Rybackiego „BORLAND" s.c. w Borowie, Borów 48, 99-423 Bielawy zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. piętrzenie wody w rzece Moszczenicy na istniejącym jazie w km 21+050 jej biegu na potrzeby istniejących stawów;
2. pobór wód powierzchniowych z rzeki Moszczenicy :
- na uzupełnienie strat na parowanie w ilości 174 724 m3 i poborze sekundowym 3,94-13,0 l/s (14,26 - 46,80 m3/h lub 324,24 m3/d) w okresie od marca do października;
- na przesiąki przez groble stawów w ilości 359 873m3 i poborze sekundowym 17,80 l/s (64,08 m3/h lub 1537,92 m3/d) w okresie od marca do października;
3. zrzut wody ze stawów w ilości 191 735 m3 i odpływie sekundowym 274 l/s (986,40 m3/h lub 32 673,60 m3/d) w miesiącu listopadzie
na potrzeby istniejących stawów ziemnych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi
62,63, 64 w miejscowości Sypin, obręb Sypin - Borowiec, gm. Piątek, pow. łęczycki, woj. łódzkie.

Zawiadomienie (484kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Juręczyk (3 października 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 października 2019, 10:27:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 609