Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Gospodarstwa Rolno-Rybackiego w Borowie

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j.; Dz.U. z 2018 poz. 2268 z późn. zm.) oraz art.49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.; Dz.U z 2018r., poz.2268 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Gospodarstwa Rolno-Rybackiego „BORLAND" s.c. w Borowie, Borów 48, 99-423 Bielawy zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. pobór wód powierzchniowych ze swobodnego lustra wody z rzeki Moszczenicy :
-   na uzupełnienie strat na parowanie w ilości 73 954 m3 i poborze sekundowym 0,847-5.59 l/s (3,05 - 20,12m3/h lub 324,24 - 482,88 m3/d) w okresie od marca do października;
-   na przesięki przez groble stawów w ilości 359 873m3 i poborze sekundowym 17,80 l/s (64,08 m3/h lub 1537,92 m3/d) w okresie od marca do października;
2. zrzut wody ze stawów w ilości 245 722,00 m3 i odpływie sekundowym 12,0 l/s (43,12 m3/h lub 1 036,8 m3/d) w miesiącu listopadzie
na potrzeby istniejącego stawu na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 242 w miejscowości Piekary, obręb Piekary, gm. Piątek, pow. łęczycki, woj. łódzkie.

Obwieszczenie (215kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Juręczyk (7 października 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (15 października 2019, 13:30:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 579