Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie pasywnego przedszkola w Piątku

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.).
zawiadamiam
iż Pan Remigiusz Ratajski reprezentujący Gminę Piątek zwrócił się o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie pasywnego przedszkola w Piątku na działkach o nr ewid. 846 i 847 obr. Piątek, gm. Piątek".

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (162kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (23 października 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 października 2019, 15:38:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 595