Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie OSP w Janowicach-Goślubiu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 13.01.2020 r. Stowarzyszenie „ Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach-Goślubiu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Gminna Zabawa Andrzejkowa" w okresie od 18.112020r. do dnia 22.11.2020r.
Wobec powyższego informuję, że uwagi do złożonej oferty można zgłaszać pisemnie, osobiście lub korespondencyjnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piątku lub drogą elektroniczną na adres: go@ugpiatek.pl w terminie do dnia 03.02.2020r. (decyduje data wpływu).
Piątek, dn. 20.01.2020r.
 
                                                                               Burmistrz Piątku
                                                                        /-/ mgr Krzysztof Lisiecki

Oferta (728kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (17 stycznia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (17 stycznia 2020, 10:13:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 239