Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.).
zawiadamiam
iż Pan Jarosław Woźnica reprezentujący Energa Operator S.A. zwrócił się o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV na działkach o nr ewid. 684, 473/1, 501, 853/11 obr. Piątek, gm. Piątek.

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (157kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (27 lutego 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 marca 2020, 12:02:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 225