Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltalicznej "Witów"

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256),
Zawiadamiam
że w dniu 14 kwietnia 2020 roku zostało wszczęte, na wniosek –  ETSD Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Szosa Chełmińska 168/9, 87-100 Toruń  reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Gawlika, postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej "Witów”, o mocy znamionowej do 1,0 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą planowanej do posadowieni9a na części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 42/1 w zakresie oznaczeń A-B-C-D, obręb 0033 Witów, gmina Piątek”.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania n/n zawiadomienia można w tutejszym Urzędzie Miejskim w Piątku w pokoju nr 19 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Ponadto informuje, iż na mocy art. 36 w związku z art. 37 kpa na niezałatwienie sprawy w terminach przewidzianych w kodeksie przysługuje stronie prawo do wniesienie ponaglenia.

Zaiadomienie (3386kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (14 kwietnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (17 kwietnia 2020, 10:20:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 220