Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa farmy fotowoltaicznej

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293).
zawiadamiam
iż Pan Marek Wawrzyn reprezentujący Solar Energy Poland Sp. z o.o. zwrócił się o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie farmy fotowoltaicznej do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" na działce o nr ewid. 853/5 obr. Piątek, gm. Piątek.

Obwieszczenie (229kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (27 kwietnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (4 maja 2020, 10:40:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 625