Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256, 695, 1298) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020., poz. 293, 471. 782, 1086).
zawiadamiam
że w dniu 13.07.2020 r. został złożony wniosek przez Energa Oświetlenie Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej, w tym: 10 słupów oświetleniowych o wysokości ok. 5-9m, wraz z oprawami” na działce o nr ewid. 140 położonej przy ul. Literackiej w obr. m. Piątek, gm. Piątek.
W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Decyzja (2009kB) pdf

Obwieszczenie (185kB) pdf

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego (200kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (18 sierpnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (24 sierpnia 2020, 07:05:01)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (22 października 2020, 07:01:59)
Zmieniono: dodanie decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 531