Pismo do Prezesa Wód Polskich Przemysława Daca

Dotyczy:
1) wykonanie prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy, odcinek od km 20+053 do km 23+101 w ramach zadania pn. Moszczenica - regulacja koryta rzeki Moszczenicy wraz z redukcją spadku dna, odcinek od km 0+000 do km 23+400;
2) wykonanie prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenicy, odcinek od km 11+790 do km 15+036 w ramach zadania pn, Moszczenica -regulacja koryta rzeki Moszczenicy wraz z redukcją spadku dna, odcinek od 0+000 do km 23+400",

Burmistrz Piątku ponownie zwraca się z prośbą o udział w wizji terenowej na terenie gminy Piątek, w celu kontynuowania projektu dotyczącego wykonania prac regulacyjnych koryta rzeki Moszczenica.
W związku ze zbliżającym się upływem terminu ważności decyzji środowiskowych dla w działań chciałbym uzyskać potwierdzenie stanowiska wyrażonego przez Dyrektora Krzysztofa Sulikowskiego na spotkaniu konsultacyjnym „Stop suszy” Łódź, 13.11.2019r„ na którym wskazał realizacje powyższych działań na lata 2019-2023.

W ocenie Burmistrza Piątku, przeprowadzenie prac regulacyjnych w korycie rzeki Moszczenica jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego biegu rzeki stanowiącej dopływ Bzury, objętej programem inwestycji przeciw suszowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dalej „PGWWP”) w województwie łódzkim.

Dodatkowo należy nadmienić, że w przypadku nagłych zjawisk pogodowych (ulewne deszcze) jakie miały miejsce w dniach 01.09-06.09.2020 r. w zlewni rzeki Moszczenicy, w wyniku działań PGWWP (przerzut wody do rzek Maliny i Strugi), zalaniu uległo kilkadziesiąt hektarów użytków łąkowych gotowych do przeprowadzenia sianokosu w miejscowościach: Pokrzywnica, Czerników, Janowice, Goślub, Michałówka, Rogaszyn.

Kontynuowanie projektu podjęcia inwestycji zmierzającej do uregulowania biegu rzeki Moszczenica na terenie Piątku stanowi realizację celów działania PGWWP jakimi są m.in ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą oraz zrównoważone gospodarowanie wodami dla ochrony zasobów wodnych oraz wykluczy w przyszłości roszczenia mieszkańców w przedmiocie odszkodowań za zalane użytki.

Mając na uwadze powyższe Burmistrz Piątku podkreśla wagę problemu oraz prosi o realizację zadań wskazanych na wstępie.

Treść pisma (301kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (9 września 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (10 września 2020, 14:35:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 650