Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) tut. organ informuje, iż zebrano całość materiału i dowodów
w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, na podstawie art. 362 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją autostrady A1 Toruń - Stryków na odcinku od granicy województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Łódź Północ od km 244+300 do km 295+850 (Zeszyt II), wszczętym z urzędu przez Marszałka Województwa Łódzkiego w dniu 09 września 2019 r.

Pismo przewodnie (338kB) pdf
Obwieszczenie (353kB) pdf
Zawiadomienie (340kB) pdf
Rozdzielnik (64kB) word

metryczka


Wytworzył: Magdalena Kontowicz (25 września 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 września 2020, 14:36:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 419