INFORMACJA DLA ROLNIKÓW w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej

      Każdy rolnik, który chce otrzymać część pieniędzy wydanych na olej napędowy, który jest używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
      Od 1 września 2007 r. do 30 września 2007 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Gminy w zależności od położenia gruntów rolnych oraz faktury VAT ( lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2007 r. do 31 sierpnia 2007 r.
       Zwrot podatku w 2007 r. wynosić będzie 47,30 zł.* ilość ha użytków rolnych.
Pieniądze wypłacane będą w terminie od 2-30 listopada 2007 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 
 
Piątek, dn. 4 wrzesień 2007 r.

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (7 września 2007)
Opublikował: Filip Bartosiak (7 września 2007, 13:02:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3877