Decyzja Starosty Łęczyckiego o uznaniu za mienie gromadzkie, nieruchomości gruntowych, położonych w gminie Piątek

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 140) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Piątku z dnia 10 października 2022 r.,

Starosta Łęczycki orzeka:
o uznaniu za mienie gromadzkie, nieruchomości gruntowych, położonych w gminie Piątek, w obrębie 0034 Włostowice, oznaczonych jako działki ewidencyjne: nr 41 o pow. 2,1500 ha, nr 49 o pow. 1,3500 ha, nr 71 o pow. 1,5437 ha, 79 o pow. 0,2800 ha, nr 114 o pow. 1,2700 ha, nr 125 o pow. 0,1600 ha, nr 131 o pow. 0,3300 ha, nr 156 o pow. 0,1700 ha, nr 163 o pow. 0,0300 ha, nr 164 o pow. 0,1400 ha, nr 174 o pow. 0,4900 ha, nr 199 o pow. 0,1100 ha, nr 200 o pow. 0,1500 ha, nr 225 o pow. 0,2500 ha, stanowiących drogi wewnętrzne o łącznej powierzchni 8,4237 ha.

Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 29 listopada 2023 r., znak: GG.6825.3.2022.DM, Burmistrz Piątku wystąpił do Starosty Łęczyckiego o uznanie za mienie gminne nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Włostowice, oznaczonych jako działki: nr 41 o pow. 2,1500 ha, nr 49 o pow. 1,3500 ha, nr 71 o pow. 1,5437 ha, 79 o pow. 0,2800 ha, nr 114 o pow. 1,2700 ha, nr 125 o pow. 0,1600 ha, nr 131 o pow. 0,3300 ha, nr 156 o pow. 0,1700 ha, nr 163 o pow. 0,0300 ha, nr 164 o pow. 0,1400 ha, nr 174 o pow. 0,4900 ha, nr 199 o pow. 0,1100 ha, nr 200 o pow. 0,1500 ha, nr 225 o pow. 0,2500 ha, stanowiących drogi wewnętrzne o łącznej powierzchni 8,4237 ha.
Do wniosku załączono protokół z dnia 29 listopada 2022 r. z zebrania wiejskiego mieszkańców Sołectwa Włostowice oraz opinię Rady Sołeckiej Sołectwa Włostowice z dnia 29 listopada 2022 r., sporządzoną podczas zebrania wiejskiego (...)

Decyzja (629kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Emilia Drwalewska (10 lutego 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 lutego 2023, 11:11:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 196