Informacja Starostwa Powiatowego w Łęczycy


W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na podstawie art. 25e ust 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1683 ze zm. ) w sprawie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa mienia pozostałego po wykreślonej z Krajowego Rejestru Sądowego spółce: Gospodarstwo Rolno- Handlowo-Przemysłowego „Auto-Moto-Poland" Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach gmina Piątek ( KRS 0000140950) w postaci:

- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Piekary gm. Piątek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 175, 235 i 236 o łącznej pow. 7,9930 ha , dla której w Sądzie Rejonowy w Łęczycy Wydziale IV Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr LD1Y/00020958/9, niniejszym informuję, że sprawa nie może być załatwiona zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) z uwagi na oczekiwanie odpowiedzi przez stronę postępowania. Stosownie do treści art. 36§1 Kpa, wyznaczam nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 28 lipca 2023 r.

Informacja (254kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Emilia Drwalewska (26 maja 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (31 maja 2023, 07:56:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 158