Ogłoszenie o możliwości składania ofert w trybie małych zleceń - art. 19 a Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie


Szanowni Państwo, Urząd Miejski w Piątku informuje, że został uchwalony przez Radę Miejską w Piątku budżet na rok 2024, w związku z czym istnieje możliwość składania ofert w trybie małych zleceń -
art. 19 a Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie.

Oferty na realizację zadania publicznego składane są w trybie ciągłym do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie (na rok 2024 zabezpieczono kwotę 8 000,00 zł).
Wysokość dotacji nie może przekroczyć 2 000,00 zł.

Oferty rozpatrywane są w kolejności złożenia ich do Urzędu (data wpływu na dziennik).
Regulamin oraz druk uproszczonych ofert i sprawozdań przyznawania dotacji dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Piątku - Zakładka: Druki do pobrania

metryczka


Wytworzył: Monika Błaszczyk (28 grudnia 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 grudnia 2023, 13:15:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 80