Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotycząca zasady DNSH

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lutego 2024 r., znak: DZF-VI.5203.3.2024.MT, dotyczące obowiązku przestrzegania zasady horyzontalnej „nie czyń poważnych szkód” (zasada DNSH), zgodnie z art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.
W celu ułatwienia stosowania tej zasady, MFiPR przekazuje przykładowe, opracowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), materiały dot. stosowania zasady DNSH w inwestycjach związanych z szeroko rozumianym budownictwem.
Zwracam się z prośbą o umieszczenie tych materiałów na Państwa stronach internetowych poświęconych realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków KPO, o stworzenie których wystąpiono pismem z dnia 06.06.2023 r. z sygnaturą o numerze DSR-I.82.3.168.2023.UL.

Z wyrazami szacunku
Tomasz Pactwa
Dyrektor
Departamentu Polityki Rodzinnej

Pismo (224kB) pdf
Poradnik DNSH (519kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Pactwa (4 marca 2024)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 marca 2024, 07:25:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49