Informacja Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotycząca materiałów informacyjnych MRiT i BGK dot. zasady DNSH w inwestycjach KPO

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją przez Państwa resorty inwestycji wpisanych w Krajowy
Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), przypominam o obowiązku
przestrzegania zasad horyzontalnych właściwych dla tego planu rozwojowego.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, przy pomocy Instrumentu wspierane są
wyłącznie działania zgodne z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (zasada DNSH).
W celu ułatwienia stosowania tej zasady, w załączeniu przekazuję przykładowe
opracowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) oraz Bank
Gospodarstwa Krajowego (BGK) materiały dot. stosowania zasady DNSH
w inwestycjach związanych z szeroko rozumianym budownictwem. Materiały
opracowane zostały na potrzeby inwestycji wnoszącej istotny wkład
w łagodzenie zmian klimatu, jednak mogą posłużyć pomocniczo również
w innych inwestycjach związanych swoimi działaniami z pracami budowlanymi.

Z poważaniem
Piotr Krasuski
Dyrektor Departamentu

Pismo (177kB) pdf
Dokumenty, że przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych (266kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Piotr Krasuski (22 lutego 2024)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 marca 2024, 07:30:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 46