Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2009 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Piątek na podstawie art. 5, ust.4, pkt. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz Uchwały    Nr XXI/125/08 Rady Gminy Piątek z dnia 29 grudnia 2008 r.  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2009 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie o konkursie ofert (68kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 stycznia 2009)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 stycznia 2009, 10:26:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2604